Căutăm voluntari

Students writing in their notebooks.

Cautăm voluntari pentru proiectul Discriminarea Imigranților în Domeniul Drepturilor Civile – DIM. Proiectul este derulat de Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS), în parteneriat cu Societatea Academică din România și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării între 1 martie 2015 – 30 aprilie 2016.

DIM promovează toleranța și contribuie la combaterea discriminării imigranților în România prin evaluarea discriminării străinilor în domeniul drepturilor civile și îmbunătățirea practicilor antidiscriminare. Proiectul conține mai multe secțiuni: cercetare, formare și o campanie publică antidiscriminare. Cercetarea propusă va oferi date utile din domeniul drepturilor civile și fundamentul pentru elaborarea unui policy brief, conținând recomandări de politici și măsuri antidiscriminare. Complementar, trainingul antidiscriminare pentru imigranți și funcționari publici combate practicile discriminatorii prin reducerea cazurilor de discriminare instituțională și creșterea numărului de sesizări din partea imigranților. Campania antidiscriminare va susține celelalte activități din proiect, printr-un efort de conștientizare a autorităților publice, angajatorilor, publicului larg și imigranților privind drepturile omului.

Principalele responsabilități ale voluntarilor constă în: participare la organizarea evenimentelor din cadrul proiectului (consultări, sesiuni de formare); participarea la activitățile campaniei antidiscriminare, distribuirea materialelor de informare către organizații și instituții; transcrierea interviurilor (cercetare calitativă); promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor.

Cerințe: interes pentru domeniul migrației și cercetare; abilități bune de comunicare în limba engleză (inclusiv scris); seriozitate; orientare spre rezultat; capacitate de lucru individual.

Formarea în domeniul științelor sociale constituie avantaj. Persoanele interesate sunt rugate sa completeze formularul de aplicatie de pe website-ul www.arps.ro, sectiunea Voluntariat și sa il trimita prin e-mail la office@arps.ro până la data de 10 august 2015. Numai candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Foto: Peeter Jontes, Flickr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *