Cum poți ajuta refugiații

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Situația actuală este cea mai mare criză de migrație din Europa ultimelor decenii și prima dată în istoria UE când vin atât de mulți refugiați din afara continentului. Alte crize similare au fost create de al doilea război mondial (a generat 1 milion de refugiați) și de războaiele din Balcani din anii ’90 (câteva sute de mii de refugiați).

A Young Syrian Refugee Girl Sharing An Apple, Qushtapa Refugee Camp, Erbil, Kurdistan, Iraq

În 2014, în Europa, au cerut azil 216 000 de refugiați. În 2015, doar Germania estimează că va primi 800 000 de solicitări pentru azil. Liderii europeni consideră situația o provocare mai mare decât situația economică din Grecia. E totodată o imensă criză umanitară, cu numeroase victime.

În cazul în care vrei să ajuți, am alcătuit o listă cu sugestii.


de Laura Ștefănuț

și Valentina Dimulescu


Angajează un refugiat

Dacă ești angajator, poți lua în considerare să angajezi un refugiat din România. Am realizat o listă cu legislația care vizează asta. Pentru detalii, ne poți scrie la contact.imigranti@gmail.com

Donează

În România, poți face donații în bani sau obiecte către Comunitatea Siria Liberă, care îi asistă pe refugiații din România, dar și din țări vecine – recent, i-au ajutat pe sirienii blocați în gara din Budapesta. Am scris și noi despre depozitul de ajutoare al comunității, din București. Dacă vreți să faceți donații în obiecte, puteți să le duceți la sediul acestora din Șoseaua Pantelimon, nr. 81. Dacă vreți să le donați bani, o puteți face în contul furnizat de Comunitatea Siria Liberă: RO65CECEB31630RON3296276

Sunt câteva organizații internaționale care au fost consecvente în salvarea refugiaților în pericol de înec pe Marea Mediterană, în timp ce UE era criticată că oferă prea puțini bani pentru asta. Au nevoie de suport financiar:

Migrant Offshore Aid Station organizează operațiuni de ajutor pe mare și au salvat peste 11 de mii de oameni. În 2015 și-au unit eforturile cu Médecines Sans Frontiéres.

Just giving este un proiect care adună campanii relevante de crowdfunding pentru refugiații din Calais. Condițiile de trai de acolo sunt inumane, lipsa de acces la apă curată și adăpost pune în pericol viața refugiaților. Puteți alege pentru ce donați, de la susținerea asistenței medicale, la cumpărarea de mâncare, haine și alte produse necesare.

Organizația umanitară din UK “Hand in Hand for Syria” a lansat un apelul de donații Aylan Kurdi Fund. Aylan Kurdi este băiețelul de 3 ani care s-a înecat și a cărui poză a apărut pe prima pagină a mai multor ziare internaționale.

Islamic Relief strânge bani pentru a ajuta oamenii care se află în Siria și nu au acces la hrană și medicamente.

Cazare

Refugees Welcome este o platformă unde oamenii pot oferi găzduire refugiaților. Miza proiectului lansat în Germania este să se extindă în cât mai multe state. Grupul ajută gazdele să strângă bani pentru a acoperi costurile de întreținere. Poți ajuta la lansarea proiectului în România sau poți dona aici.

Alte donații

Dacă locuiești în UK, Germania, Franța sau Olanda, poți dona haine, mâncare sau diverse obiecte la centrele de pe harta realizată de ziarul The Guardian:

Dacă vrei să citești despre alte acte generoase făcute de diverși cetățeni, dă click aici.

 

Urmărește-ne și pe facebook 

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

 

ENGLISH VERSION BELOW

How can you help the refugees?

The current situation is the biggest migration crisis Europe has faced over the last decades and the first one in the history of the EU when so many refugees come from outside the continent. Other similar crises were ignited by the Second World War (1 million refugees had been generated then) and the Balkan war from the ‘90s (several thousands of refugees).

In 2014, 216.000 refugees have sought asylum in Europe. In 2015, it is estimated that only Germany will receive 800.000 asylum requests. The European leaders consider this situation as a bigger challenge than the economic situation in Greece. At the same time, it is a serious humanitarian crisis resulting in many casualties.

In case you would like to help, we have prepared a list of suggestions.

By Laura Ștefănuț and Valentina Dimulescu

Hire a refugee

If you are an employer, you can consider hiring a refugee in Romania. We have prepared a summary of the relevant legislation on the conditions and procedure you should follow when employing a refugee. For more details, you can e-mail us at: contact.imigranti@gmail.com

Donate

You can donate money or various items through the Free Syria Community (Comunitatea Siria Liberă) that assists refugees in Romania, but also in some neighboring countries – recently they helped Syrians trapped in the train station in Budapest. We wrote about the Community’s warehouse in Bucharest. If you would like to donate items, you can bring them to their office at 81, Pantelimon Street. If you would like to donate money, you can direct it to the account provided by the Free Syria Community: RO65CECEB31630RON3296276.

There are several international organizations that have been consistent in their efforts to help refugees in danger of drowning in the Mediterranean, while the EU has been criticized for offering too little money to this cause. These organizations are:

Migrant Offshore Aid Station organizes sea operations to assist refugees and they managed to save over 11 000 people. In 2005 they united their efforts with Médecines Sans Frontiéres.

Just giving is a project that consolidates relevant crowdfunding campaigns for refugees in Calais. Living conditions there are inhumane; the lack of access to clean water and shelters put the refugees’ lives in danger. You can choose how to donate, including providing health care, buying food, clothes and other necessary products.

The humanitarian organization “Hand in Hand for Syria” from the UK launched a call for donations Aylan Kurdi Fund. Aylan Kurdi was a 3-year old boy who drowned and whose photo appeared on the front pages of many international newspapers.

Islamic Relief raises money to help people who are in Syria and do not have access to food and medicine.

Accommodation

Refugees Welcome is a platform, where people offer to host refugees. The project was launched in Germany, and expanded into several countries. The group aims to raise money in order to help hosts cover the costs of utilities. You can help launching the project in Romania or you can donate here.

Other donations
If you live in the UK, Germany, France or the Netherlands, you can donate clothes, food or other objects on the interactive map of centers provided by the newspaper The Guardian.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *