Dezbatere — drepturile omului în contextul crizei refugiaților

Evenimentul va avea loc mâine, 3 martie 2016, la sediul Asociației ”Centrul Cultural European Româno-Panarab” (CCERPA), de la ora 10:30.

Kashmir Human Rights-KGN

Este realizat de Fundația Scheherazade, care derulează programul ”Punți către speranță – acces la servicii de calitate pentru solicitanți de azil și persoane cu o formă de protecție în România”. Acesta presupune dezvoltarea unui program integrat de servicii sociale standardizate pentru imigranți, al căror număr este relativ mic în România, însă în continuă creștere. Accesul la servicii sociale pentru străini este îngreunat de probleme legate de rigiditatea legislativă sau barierele de comunicare.

Workshop-ul Respectarea drepturilor omului în contextul actualei crize a imigranților va deiscuta despre toleranță, antidiscriminare și multiculturalitate.

“Actuala criză a imigranților a dus la înrăutățirea situației drepturilor omului în Europa și în alte regiuni – potrivit unui raport al organizaţiei Human Rights Watch. Ei fug de persecuţie, însă în țările unde ajung se confruntă adesea cu un nou tip de discriminare, bazat pe prejudecăţi rasiste sau xenofobe. Astfel, credem că se impune o dezbatere între instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale referitoare la discriminarea imigranților în România și respectarea drepturilor omului” declară organizatorii.

Locație: sediul Asociației ”Centrul Cultural European Româno-Panarab” (CCERPA), strada Nicolae Iorga nr 34-36, Sector 1, București

Ora: 10:30

Proiectul ”Punți către speranță” este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Durata proiectului este de un an de zile: 01.05.2015 – 30.04.2016. Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea accesului la servicii sociale de bază și de calitate pentru 150 de imigranți și refugiați.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *