Imigranții. Sesiuni de training pentru autorități și organizațiile neguvernamentale

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

În noiembrie 2015 am organizat, împreună cu partenerii de la Societatea Academică din România, trei sesiuni de training pentru autorități publice și organizații neguvernamentale, care interacționează cu migranți.

de Denisa Popescu și Luciana Lăzărescu

Este un curs introductiv în ceea ce noi considerăm a fi aspecte esențiale în lucrul cu migranții. Ne-am propus să oferim, în aproximativ 4 ore, informațiile necesare pentru ca angajații instituțiilor publice și organizațiilor societății civile să recunoască diferite categorii de străini, să înțeleagă de unde vin aceștia și să aibă o idee despre experiențele prin care au trecut migranții și despre dificultățile lor în România.

În cadrul trainingurilor am arătat cine sunt străinii de lângă noi și cât de diferite sunt experiențele acestora față de ale noastre în relația cu proprietarii de locuințe, cu medicii, cu angajatorii, sau cu universitățile. Am expus situațiile de care s-au lovit cel mai frecvent migranții care au participat la cercetarea pe care am finalizat-o în iulie anul acesta – Între discriminare, abuz și exploatare. Accesul imigranților la drepturi civile.

Trainingul a fost bine primit de participanți, o parte dintre aceștia anunțându-și intenția de a folosi materialul pentru pregătirea personalului din subordine sau a studenților.

În ceea ce privește secțiunea de comunicare pe care am inclus-o in material are o aplicabilitate care nu se limiteaza la relația cu migranții, ci în general la relația directă cu clienții sau beneficiarii unui serviciu, fie el public sau privat. Conceptele pe care am insistat sunt importante pentru că ușurează comunicarea și reduc frustrările care apar de ambele părți datorită presiunii timpului, a rezistenței interlocutorilor, prejudecăților și birocrației.

În urma sugestiilor primite am îmbunătățit conținutul și, în curând, îl veți avea la dispoziție online, la secțiunea Resurse a website-ului www.imigranti.ro. Materialul vă poate fi util pentru sesiunile de pregătire pe care le veți organiza în propriile organizații sau ca sursă – prin referințele indicate la fiecare capitol – pentru satisfacerea unor interese personale sau profesionale despre migrație.

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

 

ENGLISH VERSION BELOW

Immigrants. Training sessions for authorities and NGOs

In November 2015, together with our partner, the Academic Society of Romania, we organized three training sessions for public authorities and non-governmental organizations working directly with migrants.

By Denisa Popescu and Luciana Lazarescu

It is an introductory course to what we consider to be essential for those working with migrants. We planned to offer the participants, in the four hours of the training session, all the necessary information so as to enable them to recognize different categories of foreigners, to understand where they come from and have an idea about the migrants’ experiences and about the difficulties they face in Romania.

During the trainings, we illustrated who the foreigners around us are and how different their experience can be compared to ours when it comes to everyday interactions with landlords, doctors, employers, or universities. We described the real situations which affected the immigrants who participated in the research completed in July 2015 entitled “Between discrimination, abuse and exploitation. The immigrants’ access to civil rights

The training was well received by the participants, some of them expressing their intention to use the material to educate other staff or students.

Regarding the communication section that we included in the course, its applicability is not limited to the public servant-migrant relationship, but generally the public servant-client/service recipients (public or private). The concepts highlighted in the training material are important because they facilitate communication and reduce the frustrations arising on both sides (public servant and client) due to time pressure, prejudice and bureaucracy.

As a result of suggestions received, we improved the content and it will be soon available online on the Resources section of the www.imigranti.ro website. The material can be downloaded and adapted to the training sessions you plan to hold in your own organizations or as sources (through the references given in each chapter) to satisfy your personal or professional interests on migration.

The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA grants 2009 – 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *