Lansarea cercetării despre imigranții din România

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Între discriminare, abuz și exploatare. Accesul imigraților la drepturi civile

Cercetarea expune probleme ale imigranților din România, analizează cadrul legislativ și propune o serie de recomandări pentru o mai bună integrare a acestora.

caseta studiu-01

În contextul crizei actuale a refugiaților și imigranților, studiul devine un instrument care poate oferi soluții la problemele structurale descoperite.

“Am pornit de la intenția de a analiza discriminări, dar rezultatele au arătat că probleme cel puțin la fel de importante și prezente sunt abuzurile, exploatarea, lipsa de informații”, spune Luciana Lăzărescu, coordonatoarea raportului.

Principala barieră în calea integrării imigranților, conform rezultatelor cercetării, este dificultatea accesului la informații.

A fost analizat accesul la educație, locuințe, sănătate, muncă, bunuri și servicii. Fiecare prezintă piedici în calea integrării, de la cele de tip instituțional, la relaționări personale, în special în cazul în care străinii prezentau trăsături fizice care îi distingeau de majoritate.

Imigranții care vin în scop de muncă sunt printre cei mai vulnerabili, fiindcă demisia de la un angajator și imposibilitatea de a găsi un nou loc de muncă în 60 de zile atrage expulzarea din țară.

Educația este un alt domeniu problematic, deși are o relevanță semnificativă în determinarea opțiunilor viitoare ale străinilor. Accesul la educație este dificil, iar odată intrați în sistem, străinii continuă să se confrunte cu diverse discriminări instituționale – de la nevoia de a plăti taxe suplimentare, la lipsa unor facilități (ex. transport gratuit). După absolvire, străinii se confruntă cu noi piedici, care ajung până la împiedicare practicării unor meserii, cum ar fi medicina.

În continuare, echipa proiectului va realiza, pe baza nevoilor semnalate de imigranți, o serie de acțiuni de advocacy. De asemenea, vor fi elaborate pachete de training pe tema discriminării, abuzului, exploatării și drepturilor migranților, atât pentru angajații autorităților publice din România, cât și pentru imigranți. Miza este aceea de a contribui la combaterea discriminării și a intoleranței față de imigranți

 

Proiectul “Discriminarea Imigranților în Domeniul Drepturilor Civile – DIM” a fost inițiat de ARPS, în parteneriat cu SAR și CNCD, și este finanțat din granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul fondului ONG în România. www.eeagrants.org

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.

 

ENGLISH VERSION BELOW

Launching the research on immigrants in Romania

Between discrimination, abuse and exploitation. The Immigrants’ access to civil rights.”

The research exposes issues faced by immigrants in Romania, analyzes the legal framework and proposes a series of recommendations to facilitate their integration.

In the current crisis involving refugees and immigrants, this study is a tool that can provide solutions to the structural problems which are pointed out.

“We started with the intention to analyze discrimination, but the results showed that equally present and important are issues such as the abuse, exploitation and the lack of information” says Luciana Lazarescu, coordinator of the report.

According to the research results, the main barrier in the way of a successful integration process is the difficult access to information.

The analysis focused on 5 civil rights domains: access to education, housing, health, labor market and goods and services. The migrants interviewed encountered specific obstacles in each area, from the institutional context to personal interactions, especially in those cases where a person had distinguishing physical traits.

Immigrants seeking employment are among the most vulnerable because resigning from an employer means that they have to find a new job within 60 days, otherwise they risk being expelled from the country.

Education is another area of concern as it has significant relevance in determining the foreigner’s future options. Access to education is difficult, but once inside the system, foreigners continue to face diverse institutional discrimination – starting from the need to pay additional fees, the lack of facilities (e.g. free transportation). After graduation, foreigners face new obstacles that prevent them from getting the right to practice some professions, such as medicine.

In the following period, the project team will organize a series of advocacy actions based on the immigrants’ needs. Training courses on discrimination, abuse, exploitation and the rights of migrants, for both public authorities and immigrants living in Romania will also be held. The goal is to contribute to combating discrimination and intolerance towards immigrants.

The project “Discrimination against immigrants in the area of civil rights – DIM” was initiated by ARPS in partnership with SAR and CNCD and is funded by EEA grants 2009 – 2014, through the NGO fund in Romania. www.eeagrants.org

This material does not necessarily reflect the official position of the EEA grants 2009 – 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *