Refugiat sau imigrant? Cum să folosim corect termenii.

08272015-Refugee-or-Migrant-400x250

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Agenția pentru refugiați a Națiunilor Unite a publicat un articol pentru a lămuri distincțiile dintre refugiați și imigranți, în contextul crizei actuale. 60 de milioane de oameni sunt dislocați în mod forțat din țările lor. Care sunt obligațiile statelor unde ajung aceștia?

Refugiat – se referă la o persoană care fuge de persecuții sau conflicte armate. La finalul lui 2014 erau 19.5 milioane de oameni în această situație. Li se oferă azil și au statutul de refugiați pentru că viețile lor sunt în pericol. Sunt protejați prin Legea internațională (1951 Refugee Convention, Protocolul din 1967, OAU Refugee Convention din 1969). Convenția din 1951 spune că nu trebuie să expulzezi sau să returnezi refugiați, când viața sau libertatea acestora este în pericol. Mai mult, este prevăzut că statele au responsabilitatea de a proteja refugiații și trebuie să le permită să trăiască cu demnitate și în siguranță, în timp ce îi ajută să găsească soluții pe termen lung.

Imigrant – se referă la o persoană care alege să plece, nu din cauza unei amenințări directe, a pericolului de a muri sau a fi persecutată, ci pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții (găsirea unei noi slujbe, educație, reunificarea familiei, etc). Spre deosebire de refugiați, nu există nici un risc pentru aceștia dacă se întorc în statele lor.

Așadar, ce sunt oamenii care au ajuns în Europa în ultimii doi ani, în special în state ca Grecia și Italia? Imigranți sau refugiați?

Potrivit UNHCR (Agenția pentru refugiați a Națiunilor Unite) fac parte din ambele categorii. Majoritatea este din categoria refugiaților, fiindcă e vorba de oameni care fug de conflicte și au nevoie de protecție internațională. O mică parte face excepție.

De aceea, UNHCR recomandă folosirea sintagmei “refugiați și imigranți”, când facem referire la valul de oameni care vin spre Europa în special via Marea Mediterană.

 

ENGLISH VERSION BELOW

Refugee or Immigrant? How to use the terms correctly

The UN refugee agency published an article to clarify the differences between immigrants and refugees in the context of the actual crisis. Over 60 million people are displaced against their will from their countries. What are the obligations of the states where those people will arrive?

A refugee – refers to a person, who is fleeing from persecution or armed conflict. At the end of 2014, there were 19.5 million people in this situation. They are offered asylum and refugee status because their lives are in danger. They are protected by international law (1951 Geneva Convention, the Protocol from 1967, OAU Refugee Convention from 1969) The 1951 refugee convention states that countries should not expel refugees or oblige them to return where their life or freedom is endangered. Much more, countries have the responsibility to protect refugees or enable them to live with dignity and in safety until a durable solution will be found for them.

An immigrant – refers to a person who chose to leave not because of a direct threat, danger of death or persecution, but in order to improve his/her quality of life (finding a new job, education, family reunification, etc.). Unlike refugees, for immigrants there is no risk in returning to their countries.

Therefore, what exactly are the people who arrived in Europe in the last 2 years especially in countries like Greece and Italy? Immigrants or refugees?

According to UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) they belong to both categories. The majority is refugees, because they fled from conflicts and need international protection. A small part is an exception.

This is why UNHCR recommends to use the term “refugees and immigrants”, when we refer to the wave of people who come to Europe, especially through the Mediterranean Sea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *