București. Tema refugiaților abordată la Bienala de Arte Emergente

12120062_10204707736685732_3372411662860002792_o

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Astăzi are loc prima ediție a Bienalei, unde artiști emergenți din Europa și Orientul Mijlociu vor provoca publicul pe subiecte presante, în hala Combinatulului Fondului Plastic – o fabrică în care se turnau statuile lui Ceaușescu și se imprimau steaguri comuniste. Doi dintre cei șase performeri selectați vor aborda tema imigranților și a refugiaților.

bryndis_bjornsdottir

Bryndís Björnsdóttir este o artistă din Islanda care a petrecut mai multe zile pe o navă Frontex, în cadrul operațiunilor menite să salveze viețile refugiaților care traversează Marea Mediterană, în încercarea de a fugi din țările lor măcinate de conflicte violente sau lipsa resurselor. Bryndís a observat și a înregistrat situația de pe nava maritimă și va folosi documentarea ei în cadrul performance-ului din 18 octombrie. Alte teme care o preocupă pe artista islandeză sunt legate de ecologie și economie. În 2010 a inițiat un proiect internațional la o fostă bază NATO din țara ei, care cercetează istorii ale războiului rece, foste zone militare, dar și crize sociale provocate de probleme ecologice și economice.

 

 

dawnDawn P. Robinson este o artistă care folosește arta pentru a semnala și a reflecta asupra unor probleme ale societății, mai ales asupra acelora care pot fi ușor ignorate de publicul larg aflat în poziții confortabile. În cadrul Bienalei, va trece prin experiența unui refugiat până la epuizare, în încercarea de a provoca empatia publicului față de situația acestor imigranți. Dawn spune că a fost mișcată de numărul semnificativ de oameni care au murit în încercarea de a fugi pentru a-și proteja viețile. În 2014, au fost găsite peste 3000 de victime înecate pe Marea Mediterană, în special sirieni, a căror țară e măcinată de conflicte violente. “Vreau să experimentez fizic (o parte n.r.) din experiența unui refugiat și să o impărtășesc publicul. Îmi împing corpul la limite”, spune artista.

 

Bienala de Arte Emergente are loc în hala Combinatului Fondului Plastic din strada Băiculești, nr. 29 și a fost organizată de organizația Compania FAPT, cu ajutorul finanțării ARCUB și PMB.

 

ENGLISH VERSION BELOW 

Bucharest. The refugee issues addressed at the Biennial for Emerging Art

Today the Biennial has its first edition where emerging artists from Europe and Middle East will challenge the audience on highly relevant subjects in the hall of Combinatul Fondului Plastic – a factory where Ceausescu’s statues and communist flags used to be. Two of the six selected performers will address the issue of immigrants and refugees.

Bryndís Björnsdóttir  is an artist from Iceland who spent several days on a Frontex ship during the operations that were meant to save the lives of refugees who were crossing the Mediterranean Sea, fleeing from violent conflicts or lack of resources in their countries. Bryndíshas observed and filmed the situation on the ship and will use her documentary for a performance on October 18. Other subjects that the Icelandic artist is touching upon are related to environmental and economic issues. In 2010, she initiated an international project on a former NATO base in her country, which investigates stories of the Cold War, former military sites, and social crises caused by environmental and economic problems.

Dawn P. Robinson is an artist who uses art to report and reflect on issues of society, especially on those that can be easily ignored by the general public that does not want to step out of its comfort zone. During the Biennial she will go through the experience of a refugee in an attempt to provoke public empathy towards the situation of these immigrants. Dawn says that the significant number of people who died trying to flee to protect their lives moved her. In 2014, there were 3,000 victims who drowned in the Mediterranean, especially Syrians, whose country is torn by a violent conflict. “I want to experience what a refugee feels physically and share it with the audience. Pushing my body to the limits” says the artist.

The Emerging Arts Biennial takes place in the hall of Combinatul Fondului Plastic at 29, Baiculesti St., and was organized by Compania FAPT, with the financial support of ARCUB and the Municipality of Bucharest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *